• English
  • Türkçe
  • Azərbaycan

FAQ

Ukrayna, Avrupa’nın Güney-Doğusundadır. Kuzeyde Beyaz Rusya ile, Batıda Polonya ile, Güney-Batısında Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova ile, Doğuda Rusya ile ortak sınırı var. Ukrayna Güneyinde Kara ve Azak Denizleri var. Ukrayna Romanya ve Rusya ile ortak deniz sınırı var.

20’den çok ülkeden gelen öğrenciler Ukrayna’da okumaya karar vermişlerdir. Bunun birkaç sebebi var:

  1. Fiyat-kalite nispeti. Ukrayna üniversiteleri, Avrupa standartlarına uygun eğitimi oldukça düşük fiyatlarda sunarlar. Ayrıca da eğitimi tamamlamış öğrenci yurtdışında tanınan diplomayı kazanır. Bu husus, büyü iş perspektiflerini açtırır.

 

  1. Basit kayıt sistemi. Ukrayna’da üniversite öğrencisi olmak için yabancı öğrenciler hiç giriş sınavları veya testlerinden geçmezler. Bu ülkede üniversiteye kayıt prosedürü çok basittir. Öğrenci, tam orta eğitim belgesine istinaden kaydedilir. Yüksek eğitim alanında işbu husus Ukrayna’nın diğer ülkelere göre çok büyük avantajıdır.

 

  1. İhtisasların büyük çeşitliği. İstediğiniz ihtisasta okumanız için Ukrayna’da çok olanak var. Ukrayna üniversiteleri, öğrenci ve eğitim hizmetleri piyasası ihtiyaçlarını mümkün kadar tatmin etmeye çalışırlar.

 

  1. Ukrayna Avrupa ülkesidir, amma bununla birlikte fiyatları diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha azdır. Düşük fiyatlar da pahalı olmayan öğrenci geçimini sağlar.
  2. Büyük sayıdaki seyahat imkanları. Ülkenin Avrupa Birliği ülkelerine coğrafik bakımdan yakın bulunması sayesinde bunlar kolayca ziyaret edilir.

Ukrayna, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan Bologna eğitim sistemine 2005 yılı Mart ayında katılmıştır. Bundan beri Ukrayna’daki yüksek eğitim Avrupa standartlarına göre verilmektedir.

Uzmanlar iki eğitim seviyesinde hazırlanır: lisans ve yüksek lisans. Yabancı öğrenciler dereceyi 5-6 yıl aralıksız eğitim sonucunda veya öğrencinin lisans derecesi olduğunda 2 yıl boyunca kazanabilirler. İstisnai hususlar tıbbi ve baytar ihtisasları, bu durumda yabancı öğrenciler, yalnız birinci varyanttan yararlanabilirler.

Yabancı öğrenciler, lisans derecesini kazandıktan sonra 2 yıl içinde yüksek lisans derecesini kazanırlar.

Ukrayna yüksek eğitim kurumlarında yabancı öğrenciler için eğitim anlaşmalı olarak verilmektedir. Yabancı öğrenciler için ortalama eğitim yıllık bedeli 1000 ile 3000 ABD doları arasındadır (tıbbi alanlar için 2000 ile 6000 ABD doları).

Hazırlık kursunda eğitim bedeli 1000 ile 2000 ABD doları arasındadır.

Uluslararası sözleşmeler, devlet programları, Ukrayna’nın diğer uluslararası taahhütlerine istinaden Ukrayna devlet burslarını kazanmış yabancı öğrenciler, Eğitim ve Bilim Bakanlığı kararnamelerine istinaden ilgili program veya sözleşmede öngörülen prosedür ile eğitime kaydedilmektedir.

Eğitim dili Ukraynaca olan yurtdışındaki okullarda tam orta eğitimi kazanmış yabancılar ve statüsü yurtdışındaki Ukraynalı sertifikası ile doğrulanmış yurtdışındaki Ukraynalılar da Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın yurtdışındaki Ukraynalılar için belirttiği kotalar çerçevesinde ücretsiz eğitim gerebilirler.

Ukrayna hudutlarında yasal olarak sürekli Ukrayna’da oturan yabancılar, Ukrayna vatandaşları ile aynı koşullarda yüksek eğitimi kazanabilirler.

Biz Ukrayna’ya yabancıların gözleriyle bakmaya çalıştık. Tüm dünyayı gezmiş tecrübeli gezginlerin yorumlarını okuduktan sonra Ukrayna’dan kimsenin ilgisiz olmayacağını anladık. Ukrayna’yı ziyaret etmiş yabancılar, buradaki mimari ve doğa güzelliklerinden çok zevk almışlardır. Ayrıca da Ukrayna, yabancıların az para harcayacağı Avrupa’nın ülkelerinden biri oldu.

 

Çok yabancı öğrenciler, ülkenin tamamında savaş olduğunu düşünerek Ukrayna’ya gelmezler. Geçenlerde bizi ziyaret edenler, durumun böyle olmadığından emin oldular.

Yabancılar, sözlü görüşme (üniversitede) ve eğitimini doğrulayan belgelere istinaden Ukrayna yüksek eğitim kurumlarına kaydedilir. Yabancı öğrencilerin başarı durumuna ilişkin talepler her bir eğitim kurumunca tespit edilir.

Kayır, D sınıfı vizesinin böyle bir hakkı vermediği için eğitim sırasında iş yapamazlar. Yani Ukrayna göç mevzuatı, yabancıların eğitim gördüklerinde iş yapmalarına izin vermez.

 

Üniversitede eğitim görme amacıyla değil belli süre için Ukrayna’ya gelmiş yabancılar, Ukrayna İstihdam Merkezinde mevzuata istinaden alınan iş tezkeresine istinaden iş yapabilirler.

Ukrayna’da sürekli ikamet eden yabancılar, yabancı girişimciler, özel kişiler, işverenlerle iş sözleşmesi olan yabancılar için iş tezkeresi gerekli değil.

İlk yapmanız gereken, öğrenci vizesine başvurmanız için gerekçe olacak davetiyeye başvurmanız. Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’ne geldiğinizde eğitim belgesi aslını ibraz etmelisiniz (genelde bu, tam orta eğitim alınmasını doğrulayan orta okul diploması). Liften işbu web-sitesinin KAYITLI OL (bağ) bölümünde davetiye, öğrenci vizesi ve Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’ne kayıtlı olmak için hazırlamanız gerekecek evrakların listesini bulun.

 

Program, kurs, eğitim koşulları ve üniversiteye ilişkin detaylı bilgileri almak için ulaşmanız gereken şahıs

Tatyana Belobrova

E-mail: admission@puet.edu.ua 

Tel/Fax: +38 0532 50 91 69
WhatsApp: +380963820372
                         +380502507307
IMO: +380963820372
 
Skype: Bridging Course PUET

Adresi: ofis 221, Kovalya sk., 3, Poltava, Ukrayna, 36014

 

Evet, var. Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi Hazırlık Bölümü, Ukrayna üniversitelerine kayıtlı olabilmesi için gerekli derslerde yüksek kaliteli hazırlığı ve öğrencilerin Ukrayna üniversitelerinde eğitim özelliklerine adaptasyonunu temin eder. Hazırlık bölümünde eğitim görürken yabancı öğrencilerin Ukraynaca ve Rusça’yı okuyacağına dikkat verin. Bunun sayesinde Ukrayna’da eğitim almanıza adapte edileceksiniz ve daha iyi sonuçları kazanacaksınız.

Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi Hazırlık Bölümünde aşağıdaki kollar var: ekonomi, IT, biyo ve gıda teknolojileri, lokanta ve otel işletmeciliği (turizm), dilbilimi.

Evet, var. Bunlardan en istenilen çeşitli İngilizce kursları ve yaz okulları ve de Çince kursları (Çince temellerini okuyabilirsiniz ve HSK testi için hazırlanacaksınız). Öğrenciler de Rusça veya Ukraynaca yabancı dil olarak okumasına başvurabilirler.

Hazırlık Bölümünden sonra Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesinde olmayan bir alanda okumak isterseniz biz, diğer Ukrayna lider yüksek eğitim kurumlarının tıbbi ve teknik alanlarında eğitimine devam etmenizi teklif edeceğiz.

Evet, bu mümkündür. Eğitimi tamamladıktan sonra mezunlar, yüksek eğitim Avrupa diploması verilecekler.

Diploma eki, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, UNESCO/SEPES’in geliştirdiği şekle istinaden doldurulur. Bu, diplomanın uluslararası tanınmasını sağlamak için ve yabancı ülkelerde iş bulma veya eğitime devam etme imkanını vermek için gereklidir.

Bugün Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi, Avrupa ve dünya lider üniversiteleri uluslararası topluluğu aktif üyesidir. Üniversite, dünyanın 30 ülkesinden 82 üniversite ile işbirliği sözleşmelerini akdetmiştir. Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi, lider Avrupa Üniversiteler ile birlikte Avrupa Üniversiteler Magna Charta (Bologna Deklarasyonu) imzalamıştır ve işbu Deklarasyon Bologna sürecini başlatmıştır. Üniversite, Avrasya Üniversiteleri Derneği, BDT ülkeleri ortak üniversiteleri Derneği ve diğer dernek ve teşkilatların üyesidir.

Yabancı öğrenciler yada Üniversiteye bağlı yurtta konaklayacak yada şehirde daireyi kiralayacaklar. Üniversite öğrenci kampüsünde 4 yurt var, bunlarda şimdi 1500’den çok öğrenci konaklanmaktadır. İsterlerse öğrenciler kiralık dairede oturabilirler (gayrimenkul acentesi yardımıyla).

Her bir grup öğrenciler için Üniversite’de küratör atanır. Ana ödevi, öğrencinin Ukrayna’da bulunmasında yardımcı olmak ve kolaylaştırmaktır. Ayrıca da üniversitede yabancı öğrenciler işleri dekanlığı var, bu, eğitim sürecine ilişkin hususların tamamından sorumludur.

Yabancı öğrenci, üniversitenin herhangi diğer öğrencisi gibi de başarısızlık, Ukrayna mevzuatından ihlali ve eğitim bedeli ödememesi gibi sebeplerle çıkarılır.

Üniversite personeli, yüksek ehliyetli olup yabancı öğrencilerle çalışmaktan çok deneyimlidir. Şimdi üniversitede 50’den çok Doktor ve Profesör, 270 Bilim Adayı ve Doçento var.

Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için yönetim, dış ekonomi faaliyeti yönetimi, iş idaresi, bilişim teknolojileri, gıda teknolojileri, uluslararası ekonomi dersleri İngilizce okutulur. Diğer dersler ise Ukraynaca veya Rusça okutulur. Genelde zorunlu dil hazırlığı olan hazırlık kursunu tamamlamış öğrenciler Rusça veya Ukraynaca okutulan derslere giderler.

Evet, alabilirler. Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’nde Ukrayna en iyilerinden biri olan uzaktan eğitim sistemi vardır. Bugün işbu sistemde 47 alandaki 600’den çok kurs sunulur. Uzaktan eğitime kayıtlı olmak için öğrencinin Ukrayna hudutlarında bulunarak şahsen üniversiteye gelip başvurması gerekir.

Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’nde 1500 bilgisayar dahil olmak üzere gelişmiş teknik altyapı mevcut. Üniversite eğitim binasında herhangi öğrenci serbestçe bilgisayarları kullanabilir. Üniversite yurtlarında İnternet’e ve elektronik kütüphanelere sınırsız giriş sağlanmıştır. Bu sebeple öğrenciler özel laptopa sahip olmayı tercih ederler.

Evet, mümkündür. Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi’nin, Avrupa Üniversiteler Magna Charta (Bologna Deklarasyonu) üyesi olduğu için Poltava İktisat ve Ticaret Üniversitesi mezunları Avrupa diploması verilirler ve böylece Avrupa’daki diğer üniversitelerde eğitimine devam edebilirler.

Please e-mail us your question
Thank you for your request!
We'll contact you within 1 working day.
Mon-Fri: 7am-3pm GMT